Wpisowe

Wpisowe wynosi 500 zł, jest opłatą jednorazową. Opłata rekrutacyjna płatna jest przy podpisaniu umowy, zapewnia ona miejsce w żłobku oraz obejmuje koszty ubezpieczenia NNW, zakupu materiałów higienicznych, dydaktycznych, pomocy plastycznych itp. W przypadku odstąpienia od umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Opłata kontynuacyjna wynosi 250 zł na kolejny rok szkolny. Opłata roczna obejmuje koszty ubezpieczenia NNW, zakupu materiałów higienicznych, dydaktycznych, pomocy plastycznych itp.