Miesięczne czesne

MIESIĘCZNE CZESNE WYNOSI ok. 700 zł*

Czesne obejmuje:

 • fachową i troskliwą opiekę nad dzieckiem w godzinach 7:00-18:00, od poniedziałku do piątku
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia wspierające rozwój mowy
 • opiekę logopedy, dietetyka, położnej
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia wspierające rozwój motoryki małej i koordynacji ruchowej
 • warsztaty kulinarne
 • bajkoterapię (w języku polskim oraz angielskim)
 • zajęcia z użyciem chusty Klanzy
 • rytmikę i zabawy z elementami muzykoterapii
 • zajęcia plastyczne
 • zabawy przyrodniczo-ekologiczne
 • edukacja zdrowotna
 • zajęcia taneczne

Wyżywienie : 14,50 zł (śniadanie, II śniadanie, zupka, drugie danie, podwieczorek)

Czesne płatne jest z góry przelewem na konto do 10 dnia każdego miesiąca. Czesne nie obejmuje: pobytu dziecka w weekendy, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.

*Czesne wynosi 1190 zł, zostanie pomniejszone o przyznane dotacje na rok 2020. Żłobek Mali Giganci bierze udział w konkursie o dofinansowanie do opieki nad Dzieckiem z Urzędu Miasta Krakowa oraz programu Maluch+ 2020.