Zajęcia dodatkowe

Dodatkowo pragniemy poszerzać spektrum zainteresowań dzieci organizując zajęcia tematyczne, spotkania z ciekawymi gośćmi (alpakoterapię, dogoterapię, zajęcia z lemurami itp.). Zajęcia ponadprogramowe są płatne.