Rabaty

W przypadku, kiedy do placówki równocześnie uczęszcza rodzeństwo, czesne za kolejne dziecko obniżone jest o 100 zł miesięcznie od ceny podstawowej. Zniżka obowiązuje także wówczas, gdy starsze dziecko ukończy żłobek.

Każdy Rodzic, z którego polecenia inny Rodzic zapisze swoje Dziecko do żłobka, otrzyma 100 zł zniżki (dotyczy jednomiesięcznego abonamentu).